Filtr pevných částic DPF/FAP

Spalováním nafty u dieselových motorů dochází k produkci sazí, saze na sebe váží rakovinotvorné částice, které vdechujeme a usazují se nám nejen v plicích. Což velkou měrou přispívá k možnosti onemocnění např. rakovinou plic, CHOPN, astma a podobných nemocí dýchacího aparátu.

Paradoxně starší vozidla bez katalyzátoru byla pro lidský organismus méně škodlivá, než moderní motory. Naftový motor z devadesátých let minulého století, kterému šla z výfuku oblaka černého dýmu, produkoval tak velké částice sazí, které se zachycovali v průduškách, nebo na sliznicích.

U dnešních moderních motorů díky vyšším vstřikovacím tlakům dochází k lepšímu rozprášení paliva. Kapičky směsi jsou mnohem jemnější a velikost produkovaných sazí je až 20 x menší. Tyto neviditelné nanočástice se zanedbatelnou gravitací zůstávají dlouho v ovzduší.Neulpívají již na sliznicích, nebo v průduškách, ale putují hluboko do plic a přes plicní sklípky krevním oběhem do mozku a jiných částí těla, kde zapříčiňují rakovinotvorné bujení.

Problém se zaneseným filtrem pevných částic je v mnoha případech pouze důsledek jiné závady na vozidle, která zanesení způsobila, ať se již jedná např. o nefunkční oxidační katalyzátor, vadný EGR ventil, vadné vstřikovače, špatně provedený chiptuning, nepoužívání předepsaného motorového oleje apod. Zanedbaný stav vozu sebou nese vždy mnohem větší investice, než pravidelná údržba.

Funkční oxidační katalyzátor, při styku s nespálenou naftou, začne oxidovat nespálené uhlovodíky a zvýší teplotu ve filtru pevných částic o 200 – 300°C, samotná regenerace probíhá kolem 700 °C , při této teplotě jsou spáleny všechny saze ve filtru, zůstane pouze nespalitelný popílek.Výměnit filtr je třeba v případě kdy je filtr prasklý, případně z většiny svého objemu zanesen nespalitelným popílkem.

Řešení problémů s filtrem pevných částic

  1. Odstranění filtru pevných částic

Velká část řidičů se nechala a jistě ještě nechá nachytat rádoby profesionálními firmami, které filtr nevratně odstraní, přeprogramují ŘJ motoru a s čistým svědomím, zákazníkovi tvrdí, že na to nikdo nepřijde, vše je v pořádku, vlastně je to úplně jedno vždyť ten filtr je ucpávka co snižuje výkon, bohužel realita je jiná.

Jak se situace vlastně má? Odstraněním filtru pevných částic nemůže vozidlo splňovat emisní normu, pod kterou bylo schváleno k provozu na pozemních komunikacích v ČR. Při následném měření emisí tuto skutečnost technik zjistí (ne že ne jak tvrdí tzv. vytloukači), ať již podle stavu koncovky výfuku, načtením ŘJ motoru a v neposlední řadě samotným měřením. Vozidlo s nefunkčním filtrem bude mít minimálně 15 x větší kouřivost, než vozidlo bez úprav. Díky současné legislativě, která je velice benevolentní, se může stát, že i vozidlo s odstraněným filtrem zákonnou hodnotu maximální předepsané kouřivosti nepřekročí, technik přesto pozná, zda je filtr nefunkční (15 x větší kouřivost) a uvede toto do poznámky. Problémy v tuto chvíli na řidiče čekají na západ od našich hranic, kde se tyto úpravy velice tvrdě postihují vysokými pokutami. V dohledné době vstoupí v platnost nový zákon, vozidla s odstraněným filtrem pevných částic na emisích nevyhoví a ztratí tak osvědčení o technické způsobilosti. Následná montáž filtru bude několikanásobně dražší, než jeho odstranění.

  1. Čistění tlakovou vodou

Čistění filtru tlakovou vodou je vesměs neúčinné s krátkodobým efektem. Tlaková voda pouze zmáčkne částice sazí a prachu do filtru. Z filtru se neodstraní pevné částice popela a filtr se musí nechat přirozeně vyschnout. Riziko zničení filtru je vysoké, pokud se vozidlo nastartuje příliš brzo dojde díky vysokým teplotám k prasknutí keramiky filtru a jeho zničení.

  1. Chemické čištění

Existuje mnoho výrobců nabízejících chemické přípravky pro čištění filtrů pevných částic. Rozlišujeme několik metod čištění chemickými přípravky a to na vozidle pod tlakem přímo do filtru pevných částic, nebo demontovaný filtr ponoříme celý do čistící kapaliny. Používané kapaliny jsou žíravé, může dojít k poškození čidel tlaku, lambda sondy, nebo oxidačního katalyzátoru. Při nesprávném dávkování může dojít k ucpání filtru a jeho znehodnocení. Nedochází k odstranění nespalitelného popílku z filtru pevných částic.

  1. Koupě nového filtru

Další variantou jak řešit ucpaný filtr je koupě filtru nového, tato možnost je, ale bohužel ze všech nejdražší. Existuje samozřejmě i řada neznačkových filtrů pevných částic, které konkurují nízkou cenou. Zde je však třeba si dát pozor na kapacitu filtru, obal je stejný jako u originálního filtru, ale vnitřní keramická vložka je pak často mnohem menší. S takovým filtrem najedete méně kilometrů než s originálním filtrem.

  1. Renovace filtrů

Renovace filtru pevných částic nabízí možnost zpětného použití již jednou sazemi a popelem zaneseného DPF a FAP filtru. Tento proces prochází několikastupňovým čištěním, tzv. cykly, které se opakují do té doby, než filtr dosahuje hodnot srovnatelných s filtrem novým.

Měli bychom si uvědomit, že filtr pevných částic má své opodstatnění a u moderních motorů dvojnásob. Počet léčených dětí na alergická onemocnění stoupl za posledních 10 let o polovinu. Počet respiračních, alergických a nádorových onemocnění stoupl v letech 2001 – 2011 o 30 – 50 %. Tato čísla jsou alarmující, jak je to možné, přeci plníme přísnější ekologické normy, obnovujeme vozový park.  Hlavním zdrojem ve velkých městech a aglomeracích je doprava, veškeré splodiny jsou vypouštěny v bezprostřední blízkosti lidí. Jediné vozidlo s nefunkčním filtrem pevných částic vyprodukuje škodlivé látky jako desítky vozidel s funkčním filtrem. Odstraňování filtrů je neopodstatněné a určitě to byl i zajímavý protizákonný byznys, který stát tiše trpěl. Mýty a neznalost spojená s jejich používáním, převládli nad zdravým lidským rozumem.