Měření emisí

 

BEZ OBJEDNÁNÍ !!!

 

 

 

Měření emisí

 

 • Měření emisí se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001, ve znění pozdějších předpisů.
 • Měření emisí se provádí na náklady žadatele o provedení měření emisí ve stanici měření emisí (SME). Ceny pro jednotlivé druhy vozidel jsou zveřejněny ve SME.
 • Měření emisí se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla,  nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 • Měření emisí může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná SME na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidla a vlastnící potřebná oprávnění.
 • O výsledku měření emisí obdrží žadatel o provedení měření emisí „Protokol o měření emisí“. Při měření emisí se provádí všechny body kontroly dle metodického postupu měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí. Zkouška se předčasně ukončí s negativním výsledkem vždy, jestliže zjištěná závada bezprostředně znemožňuje pokračovat v proceduře nebo tehdy, pokud by bezprostředně ohrožovala bezpečnost obsluhy nebo vedla k poškození motoru resp. vozidla. Zkoušku je také možné na žádost zákazníka předčasně ukončit v těch případech, kdy je zjevné, že celkový výsledek bude nevyhovující.
 • Protokol se v případě předčasného ukončení vystaví vždy jako nevyhovující, do poznámky protokolu se uvede důvod předčasného ukončení a vyplní se všechny do té doby zjištěné/naměřené hodnoty
 • Vozidlo se k měření emisí přistavuje s dostatečným množstvím paliva a provozních kapalin. V případě vícepalivových vozidel musí být dostatek paliva v obou nádržích.
 • Žadatel o provedení měření emisí předloží SME tyto doklady:
  1. technický průkaz vozidla
  2. osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
 • Na vyzvání mechanika měření emisí předjede žadatel o provedení měření emisí s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.
 • Žadatel o provedení měření emisí se zúčastní celého průběhu měření emisí a po celou dobu měření emisí je povinen dbát pokynů mechanika měření emisí.

 

Legislativa

 • Podrobné informace je možno nalézt na stránkách Ministerstva dopravy (www.mdcr.cz), v  zákonech 56/2001, 255/2012, vyhláškách 302/2001, 341/2014, 343/2014, metodických pokynech, věstnících dopravy a instrukcích vydávaných Ministerstvem dopravy.
 • metodicky postup_revize